Samen Circulair

Samen voor een beter klimaat. Samen voor een circulaire economie

 

Sport verbindt. Samen Circulair, een initiatief van het bedrijfsleven uit Noord-Nederland, gebruikt sport als podium om te versnellen naar een circulaire economie. 

Stadion Heerenveen

Stichting Samen Circulair Heerenveen

De wereld warmt op. De bevolking neemt toe. We consumeren steeds meer, we verbruiken meer grondstoffen en de aarde warmt snel op. De effecten van de klimaatverandering zijn goed zichtbaar door o.a. temperatuurstijging, woestijnvorming, smeltend ijs, hittegolven, droogteperioden, overstromingen en stormen.

 

It moat én kin oars

 

De wereld komt ook in actie. In het klimaatakkoord van Parijs (2015) is een mondiaal kader vastgesteld om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius. Liever nog tot 1,5 graden Celsius, ten opzichte van het pre-industriële niveau. Om dit mondiale temperatuurdoel te bereiken, moeten landen de groei van broeikasgasemissies (o.a. methaan en CO2) zo snel mogelijk drastisch terugdringen.

 

Er is actie nodig. We moeten nu samen werken aan de toekomst voor de volgende generaties. De transitie naar een circulaire economie – om het mondiale temperatuurdoel van maximaal twee graden opwarming te halen – moet worden versneld. Broeikasemissies zoals CO2 en methaan moeten drastisch worden teruggedrongen.

 

Als wij nou veranderen, dan volgt het klimaat én de economie vanzelf

Ook het ondernemersklimaat verandert. Vanuit een lineaire economie zijn we op weg naar een circulaire economie. Daarom is het nodig om ons aan te passen. Bijvoorbeeld door het productieproces anders in te richten, het wagenpark fossielvrij te maken of van afval weer grondstoffen te maken. Dat biedt kansen en bestaansrecht voor de toekomst.

 

Nederland wil in 2050 volledig energieneutraal en circulair zijn

In de noordelijke provincies wordt de laatste jaren hard gewerkt aan het thema circulaire economie en in de provincie Fryslân in het bijzonder. Immers, in 2025 wil Fryslân de meest circulaire regio van Europa zijn. Deze ambitie wordt breed gedragen door zowel het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen als regionale
overheden. Kortom, we stoppen met de lineaire economie en kiezen voor de principes van de circulaire economie.

Circulair ondernemen met Samen Circulair

Samen Circulair, een initiatief van het bedrijfsleven uit de regio Heerenveen en opgericht om de circulaire economie te versnellen. Samen Circulair heeft founding partners, samenwerkingspartners en kennispartners en kiest sport, in het bijzonder voetbal, als podium om de circulaire boodschap over te brengen. Het stadion van sc Heerenveen is de circulaire huiskamer van Samen Circulair, vol passie, strijd en beleving! Om daar mensen en ondernemingen met elkaar in verbinding te brengen en zo met elkaar de circulaire economie te bevorderen. De stichting heeft een eigen bestuur, staat los van het voetbalbedrijf sc Heerenveen en heeft geen winstoogmerk.

 

Onze partners

Ausnutria, Beaulieu International Group, Blue Cycle,  BOSO, van den Brug Groep,  CGI, Jorritsma, sc Heerenveen, KTK, MovacolorOmrinRinsma Scania en Veolia hebben de handen ineen geslagen en werken samen op weg naar een circulaire economie. 

 

Ook doen diverse kennis- en samenwerkingspartners mee. Allemaal hebben ze eigen circulaire voorbeelden die ze graag uitdragen en delen. Die ook toepasbaar zijn op andere organisaties. Elk circulair initiatief is leren van elkaar en continu verbeteren op weg naar een leefbare toekomst. 

 

Onderneem en verander je ook mee?  

 

Samen Circulair in 60 seconden (animatie)

Samen Circulair Thumbnail

De circulaire economie leidt tot:

  • Verantwoorde groei in harmonie met de omgeving en de natuur
  • Nieuwe econonomische kansen, nieuwe werkgelegenheid en andere banen
  • Hergebruik en verdeling van schaarse grondstoffen 
  • Minder vervuiling en emissies van schadelijke stoffen

 

Maak verschil met Samen Circulair!

 

Met Samen Circulair:

  • Maak je deel uit van een inspirerende netwerkorganisatie met snelle toegang tot kennis, ervaring en innovatie
  • Help je versnellen richting een circulaire economie waar afval niet bestaat, energie duurzaam wordt opgewekt en emissies worden teruggedrongen
  • Heb je als jongere een belangrijke stem en een podium

 

Samen scoren voor een betere toekomst!

Op weg met Samen Circulair

Infographic

We Play Green

De We Play Green Foundation is opgericht door de Noorse international Morten Thorsby, voormalig speler van onze partner sc Heerenveen. Met de zogenaamde #2 community gebruikt Thorsby het internationale voetbalpodium om aandacht te vragen voor de urgentie van het klimaatakkoord van Parijs. Het nummer 2 -waar hij sinds vorig jaar op eigen verzoek mee speelt- is een rechtstreekse verwijzing naar het klimaatakkoord (maximaal 2 graden celcius opwarming).

De #2 symboliek is eveneens toe te passen op bedrijven, amateurverenigingen en andere organisaties. 

 

Samen Circulair en We Play Green werken in co-creatie aan klimaatadaptatie- en actie.

 

Wie is de #2 van jouw organisatie? 

 

Lees meer over dit project
28062022295143 FPH1076 Aangepast
Fotoknip1

Vereniging Circulair Friesland en de Freonen

Samen Circulair werkt samen met bestaande initiatieven zoals de Vereniging Circulair Friesland (VCF) en de Freonen fan Fossylfrij Fryslân (FFF). Het ecosysteem in Noord-Nederland betreffende een circulaire- en fossielvrije economie is al sterk verankerd. Alleen kun je sneller, maar samen kom je verder! In co-creatie met VCF brengen we de circulaire ambities van de OSSH leden in kaart middels Circotracks  en met de Freonen organiseren we regelmatig activatiesessies rondom emissievrije- mobiliteit en energie-opwekking.

 

Samen op weg naar een circulaire mienskip.

 

van links naar rechts: Jan Willem Sietsma (kwartiermaker SC), Evert Jan van Nijen (directeur VCF), Steven Van Der Velde (voorzitter bestuur SC) en Bouwe de Boer (kwartiermaker FFF) 

Founding partners