Stichting Samen Circulair Heerenveen

Samen voor een beter klimaat

Samen voor een circulaire economie

 

Sport verbindt. Samen Circulair, een initiatief van het bedrijfsleven uit Noord-Nederland, gebruikt sport als podium om te versnellen naar een circulaire economie. 

Stadion Heerenveen

Samen Circulair

Het klimaat verandert merkbaar en snel. Er is actie nodig. Fan tinken nei dwaan! We moeten nu samen werken aan de toekomst voor de volgende generaties. De transitie naar een circulaire economie – om het mondiale temperatuurdoel van maximaal twee graden opwarming te halen – moet worden versneld. Broeikasemissies zoals Co2 en methaan moeten drastisch worden teruggedrongen.

 

Ook het ondernemersklimaat verandert. Vanuit een lineaire economie zijn we op weg naar een circulaire economie. Daarom is het nodig om ons aan te passen. Bijvoorbeeld door het productieproces anders in te richten, het wagenpark fossielvrij te maken of van afval weer grondstoffen te maken. Dat biedt kansen en bestaansrecht voor de toekomst.

 

It moat én kin oars. Ook voor jou!

 

Ausnutria, Beaulieu International Group, Blue Cycle,  BOSO, van den Brug Groep,  CGI, Jorritsma, sc Heerenveen, MovacolorOmrinRinsma Scania en Veolia hebben de handen ineen geslagen en werken samen op weg naar een circulaire economie. 

 

Tevens doen diverse kennis- en samenwerkingspartners ook mee. Allemaal hebben ze eigen circulaire voorbeelden die ze graag uitdragen en delen. Die ook toepasbaar zijn op andere organisaties. Elk circulair initiatief is leren van elkaar en continu verbeteren op weg naar een leefbare toekomst. 

 

Jij doet toch ook mee? 

 

De circulaire economie leidt tot:

  • Verantwoorde groei in harmonie met de omgeving en de natuur
  • Nieuwe econonomische kansen, nieuwe werkgelegenheid en andere banen
  • Hergebruik en verdeling van schaarse grondstoffen 
  • Minder vervuiling en emissies van schadelijke stoffen

 

Maak verschil met Samen Circulair!

 

Met Stichting Samen Circulair Heerenveen:

  • Maak je deel uit van een inspirerende netwerkorganisatie met snelle toegang tot kennis, ervaring en innovatie
  • Help je versnellen richting een circulaire economie waar afval niet bestaat, energie duurzaam wordt opgewekt en emissies worden teruggedrongen
  • Heb je als jongere een belangrijke stem en een podium

 

Samen scoren voor een betere toekomst!

Op weg met Samen Circulair

Infographic

We Play Green

De We Play Green Foundation is opgericht door de Noorse international Morten Thorsby, voormalig speler van onze partner sc Heerenveen. Met de zogenaamde #2 community gebruikt Thorsby het internationale voetbalpodium om aandacht te vragen voor de urgentie van het klimaatakkoord van Parijs. Het nummer 2 -waar hij sinds vorig jaar op eigen verzoek mee speelt- is een rechtstreekse verwijzing naar het klimaatakkoord (maximaal 2 graden celcius opwarming).

De #2 symboliek is eveneens toe te passen op bedrijven, amateurverenigingen en andere organisaties. 

 

Samen Circulair en We Play Green werken in co-creatie aan klimaatadaptatie- en actie.

 

Wie is de #2 van jouw organisatie? 

 

Lees meer over dit project
We play green shirt
Fotoknip1

Vereniging Circulair Friesland en de Freonen

Samen Circulair werkt samen met bestaande initiatieven zoals de Vereniging Circulair Friesland (VCF) en de Freonen fan Fossylfrij Fryslân (FFF). Het ecosysteem in Noord-Nederland betreffende een circulaire- en fossielvrije economie is al sterk verankerd. Alleen kun je sneller, maar samen kom je verder! In co-creatie met VCF brengen we de circulaire ambities van de OSSH leden in kaart middels Circotracks  en met de Freonen organiseren we regelmatig activatiesessies rondom emissievrije- mobiliteit en energie-opwekking.

 

Samen op weg naar een circulaire mienskip. Doe je mee?

 

van links naar rechts: Jan Willem Sietsma (kwartiermaker Samen Circulair), Evert Jan van Nijen (directeur VCF), Steven van der Velde (voorzitter bestuur Samen Circulair) en Bouwe de Boer (kwartiermaker FFF) 

Founding partners